PM-BHXH

Phần mềm kê khai bảo hiểm EFY 2 năm

980.000  830.000 

  • Phân hệ quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội được cập nhật.
  • Báo cáo tự động các hồ sơ kê khai bảo hiểm xã hội khi có thay đổi hồ sơ nhân sự.
  • Tự động lập hồ sơ theo theo đúng chuẩn của BHXH Việt Nam.
  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ đã nộp lên hệ thống BHXH.
  • Update tự động các phiên bản mới.
  • Thông báo hồ sơ trả về của cơ quan bảo hiểm xã hội
Menu
Siêu thị Hoài Đức
Danh mục sản phẩm